Wycieczka do Marianówka

W dniu 29 maja w asyście fantastycznej, słonecznej, wiosennej aury, nasi uczniowie brali udział  w wyjeździe do Zagrody Edukacyjnej „Marianówek”. Podczas pobytu w Zagrodzie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych „Ekologiczny Dzień Dziecka”, gdzie poznali zasady ekologicznego postępowania w życiu codziennym i sadzili piękne kwiaty. Podczas wycieczki nie zabrakło oczywiście upragnionego i pełnego radości kontaktu z „mieszkańcami” Zagrody- końmi, kozami, owcami, lamami, królikami dla, których dzieci przygotowały smaczne polne bukiety zebrane na pobliskich łąkach.                Po zajęciach pełnych pozytywnych wrażeń wszyscy z wielkim apetytem zjedli upieczone kiełbaski.

„Trzymaj formę II – kontynuacja” – wycieczka do Kłodzka

24 maja 2023 r. podopieczni Stowarzyszenia Podróż w dorosłe życie działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, w ramach kontynuacji projektu „Trzymaj formę II – kontynuacja”, wzięli udział     w wycieczce do Kłodzka.  Największą atrakcją wyjazdu była piesza wycieczka na Kłodzką Górę do platformy widokowej, którą mogliśmy dostrzec pomiędzy kolorowymi łąkami         i soczyście zielonymi drzewami. Zdobycie najwyższego szczytu Gór Bardzkich okazało się ekscytującą przygodą. Po wspólnym spacerze, uczestnicy wycieczki wybrali się do Twierdzy Kłodzkiej, by razem, z pełnym pasji i wiedzy przewodnikiem, wędrować szlakami podziemnych labiryntów.  Wszyscy podopieczni za udział w projekcie „Trzymaj formę II – kontynuacja” otrzymali dyplomy „Dzielny górołaz”.                                                Zadanie „Trzymaj formę II – kontynuacja” realizowane było ze środków finansowych pozyskanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

Ciekawy świat nauki na Powiatowym Festiwalu Integracji

Dnia 17.05.2023 odbył się w naszej szkole Powiatowy Festiwal Integracji „Świat Nauki”.  Celem głównym spotkania było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną samodzielnego odkrywania, doświadczania, przeżywania i podejmowania nowych wyzwań na miarę ich możliwości. Zespoły z placówek powiatu dzierżoniowskiego poznawały zagadnienia ze świata nauki poprzez doświadczanie, odkrywanie, zgadywanie, projektowanie i konstruowanie. Tematyczne stoiska warsztatowe przybliżyły uczestnikom imprezy niełatwe, ale bardzo inspirujące, praktyczne i ciekawe nowinki ze świata nauki. Dzieci i młodzież miały pełną swobodę działania podczas warsztatów, same sobie wyznaczały tempo i czas pracy. Nauczyciel pełnił rolę inicjatora, prowokował do zadawania pytań, podejmowania kolejnych prób, udostępnił również metody i pomoce badawcze. Tworzenie sytuacji edukacyjnych w formie eksperymentu przyczyniło się  do rozwijania twórczej postawy uczestników. Atrakcją imprezy był występ zespołu tanecznego Zielona Wstążka, który zaprezentował dwa układy taneczne.                              Nie zapomnieliśmy również o podniebieniach młodych odkrywców nauki i serwowaliśmy pyszne kiełbaski, napoje oraz popcorn. Na zakończenie każdy otrzymał nagrodę z logo       i dyplom. Zadanie  zostało dofinansowane z Powiatowego Grantu Oświatowego. Stowarzyszenie, działające przy placówce, pozyskało na ten cel środki finansowe               w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tydzień Języka Polskiego

Od 8 do 12 maja uczniowie klas IV-VI i VII-VIII z niepełnosprawnością intelektualną              w stopniu lekkim realizowali międzyklasowy projekt Tydzień Języka Polskiego, którego celem było poszerzanie wiadomości i umiejętności w posługiwaniu się  językiem ojczystym. W ramach projektu uczniowie aktywnie i z zaangażowaniem realizowali zaproponowane zadania: grali w ortograficzne planszówki, wykorzystując monitory interaktywne rozwiązywali gramatyczne i  językowe łamigłówki. W  konkursie pięknego czytania sami oceniali swoje występy. Z wielką ciekawością, jak nauczyciele i pracownicy placówki poradzą sobie z  zawiłościami polszczyzny, uczniowie przeprowadzili sondaż wiedzy o języku polskim. Wszyscy wypadli świetnie.                                                          Projekt był okazją do integracji klas, doskonalenia umiejętności zgodnej współpracy oraz uczenia się poprzez zabawę.

„Obrazkowe zasady bezpieczeństwa w górach”

W dniach od 1-8 maja w naszej szkole odbył się konkurs „Obrazkowe zasady bezpieczeństwa w górach” w ramach programu  Bezpieczny Dolnoślązak, „Trzy kroki do bezpieczeństwa”.  Warunkiem udziału w konkursie było samodzielne wykonanie pracy plastycznej  w dowolnej technice.  Główny cel konkursu to rozbudzenie zainteresowania górami i szeroko rozumianym bezpieczeństwem.