W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole)  Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami, w tym z autyzmem (od 7. – 20. r. ż.)  Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w…Continue reading