Górska wyprawa – „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja”

Góry Sowie to dla wielu osób wyjątkowe miejsce na ziemi. Trudno się z tym nie zgodzić. Wiedzą o  tym również podopieczni Stowarzyszenia Podróż w dorosłe życie działającego przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. ks. Jana Twardowskiego            w Piławie Górnej. Po raz kolejny, w  ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja”, dziesięcioro uczniów  wraz z  nauczycielami – wolontariuszami, wybrało się na dwudniową wycieczkę w Góry Sowie.  Założeniami tego zadania było poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych najbliższego otoczenia, a  dokładnie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Pierwszego dnia, wędrując częścią szlaku im. Mieczysława Orłowicza, zdobyli najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę i  nieodległą, tajemniczo położoną Małą Sowę. Drugiego  dnia przemierzyli trasę z  Przełęczy Jugowskiej przez Trzy Buki do Leśnego Dworku w Bielawie. Wędrując poznawali zasady poruszania się szlakami turystycznymi, kulturę górską, odczytywali informacje znajdujące się na tablicach               i znakach, na szczycie Wielkiej Sowy poznali historię wieży widokowej, którą zobaczyli tuż po generalnym remoncie. Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gór Sowich dawało wiele możliwości do nauki, zabawy, zdobywania nowych sprawności. Uczniowie poznawali leśną roślinność przy pomocy aplikacji Obiektyw Google, pokonywali naturalny tor przeszkód, wykonywali jesienne mobile i leśne korony, na  zdjęciach utrwalali  piękno górskich pejzaży. Za wykonane zadania podopieczni zbierali  punkty na kartach sprawności, aby otrzymać za nie  nagrody. Dla najmłodszych uczestników wycieczki dużą atrakcją  był nocleg w schronisku górskim „Zygmuntówka”. Uczniowie z  zainteresowaniem poznali historię tego przedwojennego schroniska oraz zasady w nim obowiązujące. Wycieczka była okazją do promowania aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz  rozwijania samodzielności podopiecznych.

Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja” realizowany był ze środków finansowych pozyskanych przez Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie  z  budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

 

Samodzielni podopieczni Stowarzyszenia Podróż w dorosłe życie

Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej zawsze stawia przed swoimi podopiecznymi ciekawe wyzwania. Tym razem dzieci i młodzież byli beneficjentami projektu „Samo-DZIELNI – kontynuacja”. Celem zadania było wyrównywanie szans życiowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na start           w dorosłe życie. Wiodącym tematem projektu było nabywanie umiejętności, wiedzy prostej i głębokiej przydatnej w życiu. Podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział                     w dwudniowych dniach samodzielności, gdzie pod czujnym okiem nauczycieli – wolontariuszy Stowarzyszenia uczyli się przygotowywania prostych posiłków (kanapki, budyń, sałatka jarzynowa), wzięli udział  w warsztatach edukacyjnych z zakresu samoobsługi (ubieranie się, ścielenie łóżka, higiena osobista) oraz pokonywali swoje lęki podczas nocy spędzonej bez rodziców. Kolejnym etapem zadania były sześciodniowe dni samodzielności w Ustroniu Morskim. Młodzi podróżnicy ćwiczyli samodzielność                    i zaradność życiową podczas codziennych czynności: planowanie zakupów, szykowanie posiłków, samoobsługa, poruszanie się komunikacją publiczną i korzystanie z miejsc użyteczności publicznej. Stres, związany z rozłąką z rodzicami, odreagowywali podczas wsłuchiwania się w szum fal oraz podczas ćwiczeń medytacji dla dzieci. Całe zadanie trwało od 24. 04 – 09. 06. 2023 roku i zostało dofinansowane ze środków pozyskanych          w ramach konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych, otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

„Trzymaj formę II – kontynuacja” – wycieczka do Kłodzka

24 maja 2023 r. podopieczni Stowarzyszenia Podróż w dorosłe życie działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, w ramach kontynuacji projektu „Trzymaj formę II – kontynuacja”, wzięli udział     w wycieczce do Kłodzka.  Największą atrakcją wyjazdu była piesza wycieczka na Kłodzką Górę do platformy widokowej, którą mogliśmy dostrzec pomiędzy kolorowymi łąkami         i soczyście zielonymi drzewami. Zdobycie najwyższego szczytu Gór Bardzkich okazało się ekscytującą przygodą. Po wspólnym spacerze, uczestnicy wycieczki wybrali się do Twierdzy Kłodzkiej, by razem, z pełnym pasji i wiedzy przewodnikiem, wędrować szlakami podziemnych labiryntów.  Wszyscy podopieczni za udział w projekcie „Trzymaj formę II – kontynuacja” otrzymali dyplomy „Dzielny górołaz”.                                                Zadanie „Trzymaj formę II – kontynuacja” realizowane było ze środków finansowych pozyskanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

Ciekawy świat nauki na Powiatowym Festiwalu Integracji

Dnia 17.05.2023 odbył się w naszej szkole Powiatowy Festiwal Integracji „Świat Nauki”.  Celem głównym spotkania było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną samodzielnego odkrywania, doświadczania, przeżywania i podejmowania nowych wyzwań na miarę ich możliwości. Zespoły z placówek powiatu dzierżoniowskiego poznawały zagadnienia ze świata nauki poprzez doświadczanie, odkrywanie, zgadywanie, projektowanie i konstruowanie. Tematyczne stoiska warsztatowe przybliżyły uczestnikom imprezy niełatwe, ale bardzo inspirujące, praktyczne i ciekawe nowinki ze świata nauki. Dzieci i młodzież miały pełną swobodę działania podczas warsztatów, same sobie wyznaczały tempo i czas pracy. Nauczyciel pełnił rolę inicjatora, prowokował do zadawania pytań, podejmowania kolejnych prób, udostępnił również metody i pomoce badawcze. Tworzenie sytuacji edukacyjnych w formie eksperymentu przyczyniło się  do rozwijania twórczej postawy uczestników. Atrakcją imprezy był występ zespołu tanecznego Zielona Wstążka, który zaprezentował dwa układy taneczne.                              Nie zapomnieliśmy również o podniebieniach młodych odkrywców nauki i serwowaliśmy pyszne kiełbaski, napoje oraz popcorn. Na zakończenie każdy otrzymał nagrodę z logo       i dyplom. Zadanie  zostało dofinansowane z Powiatowego Grantu Oświatowego. Stowarzyszenie, działające przy placówce, pozyskało na ten cel środki finansowe               w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.