Zajęcia kuchenne w ZS nr 2 w Dzierżoniowie

30 listopada 2023 r po raz kolejny uczestniczyliśmy w zajęciach kuchennych w ZS nr 2      w Dzierżoniowie. Pod bacznym okiem pani Jadwigi Umińskiej uczyliśmy się przygotowywać ciasto na pierniki, wałkowaliśmy, wykrawaliśmy, a na końcu, już po upieczeniu, dekorowaliśmy. Następnie pani Jadzia pokazała nam jak wykonać hot dogi. Upieczone i pachnące spożywaliśmy w szkolnej kawiarence przy ciepłej herbatce.                Na koniec nie zapomnieliśmy o porządkach. Kuchnie uprzątnęliśmy razem: zmyliśmy naczynia, wytarliśmy do sucha, powycieraliśmy stoliki i pozamiataliśmy podłogę.

Jak zawsze była cudowna atmosfera i pyszne smakołyki. Udekorowane pierniki wzięliśmy do domu, by pochwalić się najbliższym. 

SZKOŁA PAMIĘTA

#Szkoła pamięta to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki zachęcająca do  upamiętniania przez szkoły ważnych rocznic, wydarzeń historycznych,  lokalnych bohaterów oraz miejsc pamięci narodowej.

Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im ks. Jana Twardowskiego w  Piławie Górnej po raz kolejny aktywnie włączyła się w tę inicjatywę. Uczniowie               i  nauczyciele podejmowali różne działania, których celem było zwrócenie uwagi na  polską  historię, szacunek do tradycji, pamięć o bohaterach i cenionych osobach, poznawanie naszej małej ojczyzny. Podopieczni odwiedzali  lokalne miejsca pamięci, porządkowali groby byłych wychowanków i nauczycieli, zapalali znicze, aby oddać hołd zmarłym.

Wszystkie realizowane zadania były okazją, aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania polskiej tożsamości i pamiętania o przeszłości.

BohaterON w naszej szkole

30 października 2023 roku gościliśmy Pana Zdzisława Maciejewskiego – sekretarza Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych                 w Pieszycach oraz autora wielu książek o tematyce patriotycznej. Pan Zdzisław przeprowadził ciekawą lekcję historii dla naszych uczniów. Dzięki jego prelekcji mogliśmy wzbogacić nasze działania realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię”.                                                                                                                                                                       Dziękujemy

Dzień Edukacji Narodowej

13 października w naszej szkole odbyła się podwójna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej.
Święto Edukacji narodowej obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Nowi uczniowie wykonali wszystkie zadania na szóstkę z plusem. Złożyli następnie ślubowanie przed Panią Dyrektor oraz bracią uczniowską.
Zwieńczeniem uroczystości były życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników naszej placówki wygłoszone przez Panią Dyrektor.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                  Wrocław 2023-10-09

 

             Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:

 1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych regulują:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.)

 1. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on  uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną.
 2. Zadawanie i ocenianie prac domowych przez nauczycieli jest legalne. Zgodne z przepisami prawa oświatowego szkoły w swoich statutach szczegółowo regulują kwestie zadawania i oceniania prac domowych. Określają także sposób i termin poprawiania ocen niesatysfakcjonujących uczniów (w tym zwłaszcza ocen niedostatecznych), liczbę podejść do poprawy i wagę nowej oceny.
 3. W opinii Rzecznika Praw Dziecka wyrażonej w dniu 8 stycznia 2020 r. praca domowa pełni ważne funkcje dydaktyczne, utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć w szkole, rozwija inicjatywę ucznia, kształci samodzielność myślenia i działania. To trafna opinia, wszak – jak mawiali starożytni Rzymianie – repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką wiedzy. Rzecz jasna zadawanie prac domowych powinno być celowe, przemyślane i dostosowane
  do indywidualnych potrzeb ucznia. Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia, który po zajęciach dydaktycznych w szkole powinien mieć czas na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania
  z rówieśnikami, a także rozwijanie własnych zainteresowań.
 4. To nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia. W przypadku odczucia, że uczeń jest przeciążony pracami domowymi można zgłosić problem nauczycielowi danego przedmiotu, w dalszej kolejności wychowawcy i dyrektorowi szkoły, który sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać we wspólnocie szkolnej w spokojnej, merytorycznej rozmowie.
 5. Roztropnie zadawane prace domowe dobrze służą rozwojowi ucznia. Uczą też obowiązkowości i odpowiedzialności. To ważne, bo misją szkoły jest nie tylko uczyć, ale i wychowywać młode pokolenie. Traktując uczniów z szacunkiem
  i serdecznie warto nakładać obowiązki i wysoko trzymać porzeczkę wymagań. Takie przecież będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

 

                                                                       Z poważaniem pozostaję

                                                                                     Roman Kowalczyk

                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty

„Kultura Dostępna” -DWA ŚWIATY

Słowacki, Chopin i… Kinior na teatralnej scenie w naszej szkole.                                    Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” gościła u nas z  kolejną, trzecią już, artystyczną realizacją wielkiego dzieła literackiego. W tym niecodziennym wydarzeniu z dziełem Juliusza Słowackiego zmierzyli się studenci sztuki aktorskiej oraz aktorzy amatorzy z lokalnej społeczności, natomiast w warstwie muzycznej usłyszeliśmy współczesne aranżacje utworów Fryderyka Chopina. „Dwa światy. Słowacki, Chopin mało znany” to próba przybliżenia współczesnemu odbiorcy niezwykle liryczno-baśniowej atmosfery „Lilli Wenedy”. Spektakl został oparty na scenariuszu i reżyserii dr hab. Eweliny Ciszewskiej – pani Dziekan Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych    w Krakowie filia we Wrocławiu i wyprodukowany przez koordynatorkę całego przedsięwzięcia Joannę Zabuską. To kolejna, oryginalna adaptacja, która powstała pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” z Ostroszowic. Muzyka – tło wydarzenia to współczesne aranżacje utworów Fryderyka Chopina wykonane przez Włodzimierza Kiniora Kiniorskiego i Annę Rutkowską ze światłami Roberta Balińskiego. To niezwykłe spotkanie zagościło u nas w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Zabuskiej za te niecodzienne atrakcje i pamięć     o nas. Cieszymy się ogromnie, że współczesna sztuka, w tak doskonałym wydaniu jest dostępna dla każdego widza, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy ogromnie dumni, że nasi uczniowie, z każdym rokiem, stają się coraz bardziej świadomymi odbiorcami świata kultury.                                                                               

https://www.tvsudecka.pl/artykul/22933,wyjatkowy-spektakl-teatralny-fundacji-rozwoju-kultury-sztuki-i-edukacji-otworz-drzwi