WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Dnia 28.11.2019 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej uczestniczył w konferencji „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole promującej zdrowie”, zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Naszą placówkę reprezentowali uczniowie, rodzice, nauczyciele i  szkolny koordynator promocji zdrowia. Wspólnie zaprezentowaliśmy dorobek naszej placówki z zakresu edukacji zdrowotnej, przedstawiliśmy szereg różnorodnych działań promujących zdrowy styl życia. Nasze osiągnięcia zostały docenione i nagrodzone, otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.