TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

Od 16 do 23 maja uczniowie klas IV-VI i VII-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim realizowali międzyklasowy  projekt Tydzień Języka Polskiego, którego celem było poszerzanie wiadomości i  umiejętności w posługiwaniu się  językiem ojczystym. W  ramach projektu uczniowie aktywnie i  zaangażowaniem realizowali zaproponowane zadania: układali rymowanki, ułatwiające pisownię trudnych wyrazów, wykonywali wesołe i  żartobliwe ilustracje do wybranych związków frazeologicznych. Samodzielnie przygotowali dobierankę frazeologiczną, alfabet do zabawy z literkami „Zmień miejsce”. Uczniowie, online, rozwiązywali językowe łamigłówki, grali w ortograficzne planszówki. Projekt był okazją do integracji klas, doskonalenia umiejętności zgodnej współpracy oraz uczenia się poprzez zabawę. Podsumowaniem projektu był quiz ortograficzny. Wszyscy uczniowie zasłużyli na szóstkę.