TRZYMAJ SIĘ PROSTO!!!!!

Na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach usprawniania motorycznego realizujemy program „Trzymaj się prosto”. Jego celem jest zapobieganie pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy u naszych podopiecznych. Prowadzone  działania edukacyjne i korekcyjne pozwalają na wczesne wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości oraz kształtują nawyk aktywności ruchowej i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Przeprowadziliśmy również akcję ważenia plecaków, aby uświadomić uczniom zagrożenia wynikające z noszenia zbyt ciężkiego tornistra.