SZKOLNY FESTIWAL „SŁAWNI POLACY”

Szkolny Festiwal „Sławni Polacy”, odbywający się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, zakończył się 20 maja 2021 roku. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju impreza trwała od 17 do 20 maja 2021, zgodnie z zasadą DDM. Projekt umożliwił uczestnikom  poznanie sylwetek znanych Polaków w ciekawy i atrakcyjny sposób. Wszystkie stoiska warsztatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w przedsięwzięciu pozwolił uczniom i uczestnikom WTZ poznać swoje mocne strony oraz był inspiracją do podejmowania przez nich nowych wyzwań. Ważnym elementem  projektu było kształtowanie kompetencji kluczowych podczas wspólnej pracy projektowej. Innowacyjny sposób prowadzonych działań podczas imprezy,  wykorzystanie nowoczesnych technologii, prowadzenie stoisk warsztatowych przez rówieśników wpłynęła  na efektywność zadania. Dodatkową atrakcją Festiwalu była projekcja filmów o Martynie Wojciechowskiej i Majce Jeżowskiej, nakręconych przez uczestników WZT. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali dyplomy, podziękowania i upominki. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu w ramach Powiatowego Grantu Oświatowego. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie, które pozyskało środki finansowe z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ze środków PFRON.