Szkolny Dzień Sportu

Dzień 13 czerwca 2023  nie upłynął w naszej szkole pod znakiem nudy. Okrzyknięty został ,,Szkolnym Dniem Sportu” i dostarczył wielu miłych niespodzianek. W tym dniu cała szkoła spotkała się, by w duchu sportowej rywalizacji jednoczyć się we wspólnych zmaganiach.

Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, integrowania się, kształtowania zachowań prozdrowotnych, nabywania wiary we własne siły                    i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Każdy uczeń wziął udział w siedmiu konkurencjach sportowych. Dzięki różnym zadaniom uczniowie mogli sprawdzić swoje  umiejętności w skokach, rzutach, biegach. Pokonywali również zwinnościowy tor przeszkód. Były pieczone kiełbaski i wspólne biesiadowanie.

Ponad trzygodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń ruchowych, sporą dawkę adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten dzień.

Nad wspaniałą atmosferą i wykonaniem wszystkich zadań czuwali wolontariusze               z Zespołu Szkół nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie wraz z opiekunką – panią Małgorzatą Owczarek. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Chcielibyśmy również podziękować naszym „aniołom” – darczyńcom, którzy każdego roku nas wspomagają:

Pani Julia Foltyn – Brzezicka

Pani Katarzyna Palimąka

13 czerwca  był wyjątkowy i udowodnił jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa sport. Z niecierpliwością czekamy na kolejne takie akcje i jesteśmy pewni, że nie zabraknie chętnych do wzięcia w nich udziału.