„Sprzątamy dla Polski”

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów                            i odpowiedzialność za środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy.
Wprowadzeniem były zajęcia edukacyjne, podczas których podopieczni dowiedzieli się,      że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz przede wszystkim zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja oraz umiejętne gospodarowanie odpadami.
W dalszej kolejności uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki posprzątali teren parku miejskiego. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i opiekunów akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty ich pracy były widoczne.