MAŁY FESTIWAL „TY I JA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

6 września 2019 r. już po raz ósmy w Piławie Górnej odbędzie się Mały Festiwal „Ty i Ja”, organizowany w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie. Tegorocznej edycji przewodzi hasło „Praca – życie – scenariusz dla każdego”. Impreza poświęcona jest przeglądowi filmów, z całego świata, związanych z tematem niepełnosprawności.

Organizatorami Festiwalu są: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej.

Patronat honorowy nad imprezą obejmują: Starosta Dzierżoniowski Pan Grzegorz Kosowski i Burmistrz Piławy Górnej Pan Krzysztof Chudyk.

Patronat medialny sprawują lokalne media.