CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

Dnia 30.11.2018 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia promujące czytelnictwo. Rodzice, uczniowie, panie z Biblioteki Publicznej i nauczyciele udowodnili, że Czytanie łączy pokolenia. Wspólne czytanie pogłębia więzi, jest okazją do wspólnego spędzania czasu, pokazuje jak można miło i kulturalnie wykorzystać czas wolny, rozwija zainteresowania, wzbogaca zasób słownictwa, stwarza okazję do rozmowy o ciekawych rzeczach. W tym roku postanowiliśmy pokazać, że czytać można na wiele sposobów. Oprócz tradycyjnych książek, przygotowaliśmy czytanki z obrazkami i piktogramami, które służą dzieciom niesłyszącym lub mającym problemy z mówieniem. Uczniowie bardzo żywo reagowali na wspaniałą interpretację czytanych przez gości opowieści i wierszy, nagradzali czytających gromkimi brawami. Bardzo lubimy te czytelnicze spotkania.