WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

29 września po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS w ramach, której zostały zorganizowane demokratyczne wybory do władz SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
wyniku wyborów mamy już nowy skład SU.
W młodzieży widać wiele potencjału, energii i pasji, aby aktywnie rozwijać samorządność
w naszej szkole.
Gratulujemy serdecznie i życzymy wielu sukcesów.