100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO RADOŚCI

Właściwe postawy obywatelskie kształtuje się między innymi poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. W ramach odchodów  100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 2 maja, w Dniu Flagi, odbyło się w Piławie Górnej Ognisko Patriotyczne, zorganizowane dla społeczności lokalnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej.

Spotkanie przy ognisku i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zgromadziło, na boisku szkolnym ośrodka, osoby w różnym wieku  i o różnych poglądach politycznych. Na to wspólne świętowanie i międzypokoleniową integrację przybyli przedstawiciele władz powiatu, miasta, lokalne zespoły śpiewacze „Siwy włos” i „Górzanie”, harcerze i zuchy z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej, uczniowie i ich rodzice, uczestnicy WTZ. Piękna pogoda sprawiła, że do śpiewania przy ognisku licznie włączyli się mieszkańcy miasta. Wydarzenie uświetniła pogadanka i musztra w wykonaniu GRH58 PP.

Wszyscy biorący udział w spotkaniu otrzymali śpiewniki, kokardy narodowe, flagi, miniprzewodniki zawierające najważniejsze zasady eksponowania polskich symboli narodowych oraz wykonywania Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło też swojskiej grochówki.

Niech w naszych sercach i umysłach pozostanie hasło „ Święto Niepodległości – Święto Radości”.

Uroczystość odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Powiat Dzierżoniowski, w ramach „Powiatowego Grantu Oświatowego”, Urząd Miasta w Piławie Górnej oraz wsparciu OSP w Piławie Górnej i wszystkich pracowników SOSW im. ks. J. Twardowskiego.