TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej wziął udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego -„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. W dniach od 12 do 16 września uczniowie naszej placówki wraz ze swoimi nauczycielami zrealizowali szereg różnych działań z zakresu edukacji zdrowotnej. Podczas zajęć korzystali z ciekawych materiałów informacyjnych dotyczących chorób zakaźnych. Oglądali filmy edukacyjne, czytali o szczepieniach i ich korzyściach dla zdrowia. Drukowali ulotki o grypie dla dzieci i seniorów, rozpowszechniali je. Brali udział w zajęciach z panią pielęgniarką, wykonywali plakaty, prace plastyczne promujące właściwe zachowania prozdrowotne. Doskonalili umiejętności w zakresie prawidłowego mycia rąk. Poszerzali swoją wiedzę o zdrowiu potrzebną do dbania o zdrowie swoje i najbliższych.