VI PREZENTACJE ZAWODOWE „Z JAK ZAWODOWIEC”

W dniach od 01.03. do 05.03.2021 roku w naszej placówce odbyły się
 VI PREZENTACJE ZAWODOWE „Z JAK ZAWODOWIEC”.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19 zmieniona została forma organizacyjna przedsięwzięcia.

Każda klasa i grupa wychowawcza wylosowała jeden zawód, do którego przygotowała stoisko warsztatowe.

Uczniowie odwiedzając przygotowane stoiska dowiedzieli się o specyfice takich zawodów, jak: florysta, kucharz, piekarz, kosmetolog, fryzjer, sprzedawca, zegarmistrz, murarz, policjant, lekarz
i strażak. Podczas trwania prezentacji każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności w danym zawodzie. Wszystkie stanowiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Dziękujemy wszystkim za aktywne włączenie się do przygotowania VI Prezentacji Zawodowych.