PODSUMOWANIE AKCJI „PTAKI ZIMĄ – NIE ZAPOMINAJMY O NICH”

Odzwyczailiśmy się już trochę od śniegu, ale w tym roku zima zrobiła nam niespodziankę i śniegu było pod dostatkiem. Dla dzieci to spora frajda, ale niestety nie dla ptaków.  Śnieg utrudnia im dostęp do pożywienia. By im pomóc podjęliśmy działania.

W ramach akcji na bieżąco dostarczaliśmy ptakom pożywienie, szczególnie tym zamieszkującym podwórko oraz pobliski park. Nie zapomnieliśmy też o ptakach mieszkających w lesie. Uczniowie pozostawili dla nich pokarm podczas wycieczki w leśniczówce. Wykorzystywaliśmy pokarm zakupiony w sklepie, a także wykonane samodzielnie tzw. kule tłuszczowe. Było przy tym trochę zabawy, ale i ćwiczenia np. motoryki małej.

Powstały też karmniki dla ptaków, zarówno z drzewa jak i z materiałów ekologicznych. Starsi uczniowie wykonali je samodzielnie, pod czujnym okiem nauczycieli natomiast młodsi skorzystali z uprzejmości i pomocy zaprzyjaźnionego pana Andrzeja oraz pana konserwatora Grzegorza. Na pewno super jest patrzeć na pracę fachowców i móc im pomagać! Dzięki temu, że karmniki zostały umieszczone na naszym podwórku oraz parapetach okiennych w klasach, dzieci mogły prowadzić obserwacje ptaków. Podczas zajęć zarówno w klasach jak i świetlicach, dzieci dowiedziały się:

  • Jak nazywają się oraz jak wyglądają ptaki zimujące w naszym kraju.
  • W jaki sposób ptaki zdobywają pożywienie.
  • Czym możemy karmić ptaki i kiedy.

Rozwijając swoje umiejętności plastyczne i techniczne uczniowie wykonali wiele prac plastycznych oraz piękne plakaty, zaprezentowane w formie wystawy na korytarzu placówki.

                Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie, a ptaki na pewno odwdzięczą się wiosną pięknym śpiewem.