„TRZYMAJ SIĘ PROSTO”

Dzień prawidłowo spakowanego tornistra Według Centralnego Instytutu Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ciężar szkolnego plecaka nie powinien przekraczać 10 – 15% masy ciała ucznia. Przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję ważenia plecaków, aby uświadomić zagrożenia wynikające z noszenia zbyt ciężkiego tornistra. Przeprowadziliśmy również krótki instruktaż jak należy nosić prawidłowo plecak. Problem jest ważny i absolutnie nie […]

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV POD NAZWĄ „STOP! HCV”

Jak co roku w naszej szkole, w kwietniu odbyły się zajęcia mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń, i profilaktyki zakażeń wirusem HCV. Miesiąc wcześniej, w korytarzu szkolnym wystawiona była tablica z informacjami o wirusie, który to wywołuje zapalenie wątroby typu C (WZW  C). Z tablicy mogła skorzystać cała społeczność szkolna […]

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest pod hasłem:  „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Na zajęciach, które co roku odbywają się w grupach wychowawczych została poruszona tematyka  zagrożeń w Sieci  oraz  podstawowych  zasad bezpiecznego korzystania z  internetu.  Wychowankowie pracowali również  w grupach nad zagadnieniami związanymi z taki pojęciami jak szacunek, zaufanie i  tolerancja […]