Pola Nadziei 2023 XXVI edycja

07 maja nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w akcji Pola Nadziei. Kwestowali przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina oraz przy kościele filialnym w Kośminie na rzecz Fundacji  „Wrocławskie Hospicjum dla dzieci”. Za składane datki dziękowali, wręczając  balony, ulotki oraz własnoręcznie wykonane żonkile.                         Dzięki zaangażowaniu podopiecznych placówki  oraz ofiarności mieszkańców Piławy Górnej zebrano kwotę 2454,85 zł. Pieniądze przekazano na konto fundacji.                   Dziękujemy wszystkim za wsparcie hospicjum.

Sukcesy najmłodszych uczniów

Dnia 25.04.2023 roku uczniowie klas najmłodszych odebrali nagrody za udział                    w konkursie plastycznym ozdób wielkanocnych. Kacperek Chabielski zdobył miejsce pierwsze, a jego imiennik Kacperek Gazda miejsce II. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, podczas sesji Rady Powiatu.                Po wydarzeniu uczniowie udali się na zasłużone frytki. Dziękujemy wszystkim za wiele ciepłych słów podczas wręczania nagród. Nagrodę w imieniu K. Gazdy odebrał kolega        z klasy Milanek Kret.

„Sprzątamy dla Polski”

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów                            i odpowiedzialność za środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy.
Wprowadzeniem były zajęcia edukacyjne, podczas których podopieczni dowiedzieli się,      że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz przede wszystkim zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja oraz umiejętne gospodarowanie odpadami.
W dalszej kolejności uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki posprzątali teren parku miejskiego. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i opiekunów akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty ich pracy były widoczne.

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima

22 marca 2023 roku po raz kolejny odbył się w naszej placówce Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Uczestnicy konkursu wystąpili na forum przed całą społecznością szkolną. Wykazali się dużym talentem recytatorskim i pomysłowością w doborze strojów i rekwizytów. Konkurs uświetniony został występami zespołu tanecznego naszej placówki oraz zespołu WuTeZiaki z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Placówki

Po raz dziewiętnasty rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Placówki. Jak co roku w zmaganiach brali udział uczniowie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z naszego ośrodka.  Podczas wspólnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.

Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Agata Motyka

II miejsce – Martyna Bartuś

III miejsce – Weronika Jawnik

Kategoria chłopców:

I miejsce – Sebastian Majcher

II miejsce – Mariusz Zelek

III miejsce – Rafał Bazan

Wszyscy wspaniale się bawili, rywalizowali z zachowaniem zasad fair play.

VI Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów z Polski i Czech

W dniach 17-18.03.2023 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów „OK i inne metody wspierające pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną”.         W spotkaniu udział wzięli:   pan Andrzej Bolisęga – wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego, pani Danuta Zaręba – dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej,  przedstawiciele Zakladni Skola Lanskroun w Czechach, przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 4  w Sosnowcu, pani Izabela Jaskółka – Turek przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej, która była moderatorem spotkania oraz przedstawiciele organizatora konferencji – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego. Uczestnicy  zaprezentowali dobre praktyki i nowoczesne formy terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną m.in. praktyki logopedyczne, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w pedagogice specjalnej, sprawnościowe ocenianie kształtujące, zumbe, ocenianie kształtujące. Organizatorzy zaprezentowali gościom profesjonalne pokazy zajęć w nowocześnie wyposażonych pracowniach do terapii RSA Biofeedback, integracji sensorycznej, Laboratorium Przyszłości oraz klasie montesoriańskiej, sali rehabilitacyjnej i sali z podłogą interaktywną. Uroczystym akcentem konferencji było uzyskanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej certyfikatu i tytułu Szkoły Uczącej się. Placówka w latach 2021-2023 uczestniczyła w działaniu realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności Całościowy Rozwój Szkoły etap podstawowy (CRS1), w ramach programu „Szkoła Ucząca się”. Zostało potwierdzone, że dyrekcja i grono pedagogiczne w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie I i III strategii oceniania kształtującego oraz współpracy nauczycieli w tym zakresie. Wydarzenie, było tak zaprojektowane, aby każdy miał czas na refleksję, udzielenie i otrzymanie  informacji zwrotnej, wymianę doświadczeń podczas swobodnych rozmów. Dużo radości sprawiło uczestnikom wspólne odtańczenie belgijki i uroczysta kolacja, gdzie zacieśniano więzi przyjacielskie pomiędzy specjalistami z Polski i Czech.