Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie Nas wszystkich, proszę przestrzegać obowiązującej „Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej w związku z wystąpieniem epidemii”.
Przypominam, że do placówki nie mogą uczęszczać uczniowie, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Informuję również, że osoby skierowane na test na obecność wirusa SARS-CoV-2 są od razu kierowane na kwarantannę.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Nasze zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z czym apeluję o podejmowanie świadomych decyzji, bez narażania innych na niepotrzebne ryzyko.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. ks. Jana Twardowskiego
w Piławie Górnej