ŚWIĘTO EDUKACJI

Jak co roku w naszej placówce, 14 października, odbyły się  dwie uroczystości: z okazji przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej oraz Dzień Edukacji Narodowej. Nowi uczniowie wzorowo zaliczyli swój pierwszy test, na którym zaprezentowali swoje umiejętności, wiedzę oraz sprawność fizyczną. W obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie. Nowi uczniowie ślubowali, że będą pilnie uczyć się, a także dbać o dobre imię naszej szkoły. W drugiej części akademii uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za pracę i oddanie wszystkim nauczycielom oraz  pracownikom ośrodka. W programie artystycznym nie zabrakło humoru. Uczniowie prezentowali stadia ewolucji nauczyciela. Wręczyli nauczycielskie OSKARY i złożyli na ręce pani dyrektor list od uczniów. Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie Pani dyrektor, wręczenie nagród oraz podziękowania dla wszystkich pracowników placówki.