SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

„Nie ma śmieci – są surowce” to hasło tegorocznej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA.

       Uczniowie naszej szkoły jak co roku brali czynny udział w porządkowaniu parku i terenu placówki. Jako że hasło mówiło o surowcach, zadanie stawiane przed społecznością szkolną zostało rozszerzone o wykorzystanie „znalezisk”. Prace konkursowe napływały jeszcze w połowie października, ale warto było czekać. Pomysłowość i kreatywne myślenie nie zna granic. Nie sposób było wyłonić zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek i nadal szukają możliwości wykorzystania „materiałów z odzysku”.