PAŹDZIERNIKOWE ŚWIĘTA W OŚRODKU IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

Jest tradycją naszej placówki, że w październiku odbywa się uroczystość, która łączy Przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnej i Święto Edukacji Narodowej .
Tak też było w tym roku i 13 października zaproszono wszystkich do auli szkolnej na wielkie świętowanie. Nasi wychowankowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, muzyczne i recytatorskie w przygotowanych programach artystycznych. Nowo przyjęci uczniowie wykazali się sprawnością ruchową i manualną oraz mieli możliwość rozwijania swoich zmysłów.
W dalszej części uroczystości uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom ośrodka za ich pracę, poświecenie, wytrwałość, opiekę i zaangażowanie w trud wychowawczy.
Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła wyróżnienia pracownikom oświaty.