100 LAT NIEPODLEGŁA

 6 listopada 2018 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, chcąc oddać cześć i uczcić 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, odwiedzili siedzibę Związku Inwalidów Wojennych
i Wojskowych w Dzierżoniowie. Prezes związku p. Artur Pawlus, opowiedział historię związku w Odrodzonej Polsce. Uczniowie mieli okazję obejrzeć fotografie Zarządu Związku na przestrzeni lat oraz Sztandar ufundowany w latach 70-tych, pamiątkowo wszyscy otrzymali znaczki z okazji 72. rocznicy działalności związku na „Ziemiach Odzyskanych”.  Po spotkaniu młodzież przeszła pod POMNIK LOSÓW OJCZYZNY by zapalić znicz i w ten sposób oddać cześć WSZYSTKIM OBROŃCOM POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI.

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego otrzymał pamiątkowy medal z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 99. rocznicy powstania związku.