01 czerwca Dzień Dziecka oraz 108 rocznica urodzin patrona placówki

Dzieciństwo jest dobre dlatego,

że każdy dzień zaczy­na życie na no­wo,

bez ciężaru dnia wczo­raj­sze­go                                                                                                                                                 ks. Jan Twardowski

 

1 czerwca, jak wszyscy wiedzą, to święto dzieci małych i dużych. W naszej placówce to okazja do świętowania także z innych powodów. Już od rana obchodziliśmy rocznicę nadania placówce imienia ks. Jana Twardowskiego oraz 108. rocznicę urodzin naszego patrona. Było wspomnienie postaci księdza Jana, czytanie jego wierszy, złożenie kwiatów    i zniczy pod pamiątkową tablicą. Tego dnia otrzymaliśmy super upominki i odwiedzili nas nasi przyjaciele z Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy ze słodką niespodzianką. Atrakcją imprezy były występy poetyckie Rodziców z Teatru Dużych, występ taneczny nauczycieli i sensoryczne zabawy w ogrodzie. Dodatkowo zainaugurowaliśmy XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.