Samodzielni podopieczni Stowarzyszenia Podróż w dorosłe życie

Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej zawsze stawia przed swoimi podopiecznymi ciekawe wyzwania. Tym razem dzieci i młodzież byli beneficjentami projektu „Samo-DZIELNI – kontynuacja”. Celem zadania było wyrównywanie szans życiowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na start           w dorosłe życie. Wiodącym tematem projektu było nabywanie umiejętności, wiedzy prostej i głębokiej przydatnej w życiu. Podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział                     w dwudniowych dniach samodzielności, gdzie pod czujnym okiem nauczycieli – wolontariuszy Stowarzyszenia uczyli się przygotowywania prostych posiłków (kanapki, budyń, sałatka jarzynowa), wzięli udział  w warsztatach edukacyjnych z zakresu samoobsługi (ubieranie się, ścielenie łóżka, higiena osobista) oraz pokonywali swoje lęki podczas nocy spędzonej bez rodziców. Kolejnym etapem zadania były sześciodniowe dni samodzielności w Ustroniu Morskim. Młodzi podróżnicy ćwiczyli samodzielność                    i zaradność życiową podczas codziennych czynności: planowanie zakupów, szykowanie posiłków, samoobsługa, poruszanie się komunikacją publiczną i korzystanie z miejsc użyteczności publicznej. Stres, związany z rozłąką z rodzicami, odreagowywali podczas wsłuchiwania się w szum fal oraz podczas ćwiczeń medytacji dla dzieci. Całe zadanie trwało od 24. 04 – 09. 06. 2023 roku i zostało dofinansowane ze środków pozyskanych          w ramach konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych, otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.