NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE DO TERAPII UCZNIÓW

Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego otrzymało od firmy Henkel Polska Operations sp. z o.o., jako darowiznę, środki finansowe na doposażenie ścianek sensorycznych w placówce i utworzenie kącików relaksacyjnych. Dzięki otrzymanej dotacji doposażono istniejące już ścianki sensoryczne na korytarzach każdego piętra oraz utworzono kąciki relaksu dla najmłodszych. Dzieci z zaciekawieniem podchodzą i korzystają z elementów nowych pomocy. Zajęcia terapeutyczne prowadzone z ich użyciem rozwijają u uczniów percepcję wzrokową, słuchową, wyobraźnię i spostrzegawczość oraz dają możliwość ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci. Zajęcia relaksacyjne prowadzone z wykorzystaniem elementów w kącikach relaksu redukują u uczniów napięcie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

ŚWIAT NIEZIEMSKI A RZECZYWISTY

20 października 2022 roku, aula Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks.  Jana Twardowskiego w Piławie Górnej stała się wielką sceną teatralną. Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i  Edukacji „Otwórz Drzwi” zaprezentowała, licznie zgromadzonej publiczności, niezwykłą interpretację „Dziadów ” Adama Mickiewicza pt. „Świat nieziemski a rzeczywisty” w reżyserii Eweliny Ciszewskiej. Ta współczesna wizja świata i człowieka w  nim zagubionego, ukazana została w nowoczesnych, przykuwających uwagę widza, formach artystycznych. Na scenie  wystąpili obok siebie studenci szkoły aktorskiej, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością oraz znany multiinstrumentalista Włodzimierz „Kinior” Kiniorski.

To niezwykłe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury „Kultura Dostępna”.

TYDZIEŃ UCZNIOWSKIEJ SUPERMOCY

W dniach od 17.10.2022 do 21.10.2022 roku w naszej placówce obchodziliśmy TYDZIEŃ UCZNIOWSKIEJ SUPERMOCY. Projekt był realizowany w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

W tym czasie były organizowane różne zajęcia, warsztaty, zabawy, podczas których uczniowie mieli szansę poznać siebie, odkryć swoje pasje, zdolności i ukryte moce.

Stworzyliśmy między innymi rakiety mocy, nagraliśmy film „Nasze supermoce”, stworzyliśmy niebo szkolnych gwiazd, wykonaliśmy plakaty „Nasze mocne strony”.

Pamiętajmy, każdy z nas ma super moc !

 

ŚWIĘTO EDUKACJI

Jak co roku w naszej placówce, 14 października, odbyły się  dwie uroczystości: z okazji przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej oraz Dzień Edukacji Narodowej. Nowi uczniowie wzorowo zaliczyli swój pierwszy test, na którym zaprezentowali swoje umiejętności, wiedzę oraz sprawność fizyczną. W obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie. Nowi uczniowie ślubowali, że będą pilnie uczyć się, a także dbać o dobre imię naszej szkoły. W drugiej części akademii uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za pracę i oddanie wszystkim nauczycielom oraz  pracownikom ośrodka. W programie artystycznym nie zabrakło humoru. Uczniowie prezentowali stadia ewolucji nauczyciela. Wręczyli nauczycielskie OSKARY i złożyli na ręce pani dyrektor list od uczniów. Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie Pani dyrektor, wręczenie nagród oraz podziękowania dla wszystkich pracowników placówki.