NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE DO TERAPII UCZNIÓW

Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego otrzymało od firmy Henkel Polska Operations sp. z o.o., jako darowiznę, środki finansowe na doposażenie ścianek sensorycznych w placówce i utworzenie kącików relaksacyjnych. Dzięki otrzymanej dotacji doposażono istniejące już ścianki sensoryczne na korytarzach każdego piętra oraz utworzono kąciki relaksu dla najmłodszych. Dzieci z zaciekawieniem podchodzą i korzystają z elementów nowych pomocy. Zajęcia terapeutyczne prowadzone z ich użyciem rozwijają u uczniów percepcję wzrokową, słuchową, wyobraźnię i spostrzegawczość oraz dają możliwość ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci. Zajęcia relaksacyjne prowadzone z wykorzystaniem elementów w kącikach relaksu redukują u uczniów napięcie zarówno fizyczne jak i psychiczne.