BOŻE CIAŁO INACZEJ…

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. W tym roku Boże Ciało będzie inne niż zawsze. Prawdopodobnie nie odbędą się tradycyjne procesje a zatem nie będziemy mogli osobiście towarzyszyć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Zdalne nauczanie stwarza możliwość aktywnego włączenia się w obchody Bożego Ciała.

Kartka dla Kapłana – to jedna z propozycji, którą podjęliśmy w naszej społeczności szkolnej aby uczcić Święto Bożego Ciała.

   

Eucharystia nie byłaby możliwa bez kapłanów. Dlatego chcieliśmy podziękować im za ich posługę chleba i wina, które codziennie przemieniają w Ciało i Krew Pańską.

W minionym czasie uczniowie z całą rodziną wykonywali laurki oraz kartki, które przekazali już bądź przekażą osobiście lub listownie wybranemu kapłanowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli to zadanie i w ten sposób włączyli się w obchody Bożego Ciała.