W DOMU JAK W SZKOLE

ZADANIA DLA UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Chemia klasa 8

Temat : Alkiny.

Na tej lekcji poznam definicję i wzór ogólny alkinów, nauczę się zapisywać wzory sumaryczne, strukturalne i grupowe alkinów.

Obejrzyj na YouTube  filmy „Niepoważnie poważny temat: alkiny”  oraz „Węglowodory nienasycone- alkiny no i już”.

Na podstawie 2 filmu zrób w zeszycie notatkę. Wpisz wzór ogólny alkinów oraz podane na filmie wzory etynu, propynu , butynu i pentynu.

 

Temat : Acetylen

Na tej lekcji poznam sposób otrzymywania acetylenu oraz reakcje, jakim ulega acetylen.

Obejrzyj na YouTube  filmy:  „Info Plus- scenariusz nr 1 – otrzymywanie acetylenu”, „InfoPlus- wykazanie nienasyconego charakteru acetylenu” , „#16 Podwodne fajerwerki – reakcja acetylenu z chlorem”

Na podstawie podręcznika str. 129 w zeszycie wpisz właściwości  etynu (C2H2) oraz jego zastosowania.

 • JĘZYK POLSKI dla kl. V,VI, VIII
 1. Zadanie z języka polskiego dla kl. V,VI, VIII na każdy dzień „Mój dziennik”.

  W zeszycie codziennie zapisz datę. Pod datą opisz w trzech , czterech zdaniach co ciekawego robiłeś, co interesującego oglądałeś, itp.

 2. Obejrzyj poniższy film „ Mit o Prometeuszu”. Odpowiedz na pytania do filmu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 1. Z czego Prometeusz stworzył człowieka?
 2. Co Prometeusz ukradł Heliosowi?
 3. Komu Prometeusz podarował ogień?
 4. Czego Prometeusz nauczył ludzi?
 5. Co znajdowało się w puszce Pandory?
 6. W jaki sposób Zeus ukarał Prometeusza?

 

Ćwiczenia ortograficzne

 

https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php

https://www.dyktanda.net/zgadywanka.php

https://www.dyktanda.net/testy/

Bajkowy zakątek (legendy do czytania i słuchania)

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/09/polskie-legendy-o-popielu.html

https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/02/polskie-legendy-zota-kaczka.html

https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/01/polskie-legendy-o-wandzie-co-niemca-nie.html

 

 

ROZWÓJ TECHNIKI I WYNALAZCY W TEJ DZIEDZINIE

Znaczenie wynalazków

Życie na Ziemi istnieje od około 3,5 miliarda lat. Bezpośredni przodek współczesnego człowieka pojawił się´ 200–300 tysięcy lat temu. Wykopaliska i badania archeologiczne dostarczają dowodów na to, ze człowiek szybko rozwijał umiejętności, które pozwalały mu zaspokajać podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie czy ciepło. Zajął się też wytwarzaniem dokładnie obrobionych i wyspecjalizowanych narzędzi. Były to igły, zgrzebła z kości, oszczepy i groty do strzał używane do polowania i walki. Do uprawiania roli człowiek używał radła, motyki i pługa. Opanował także umiejętność rozpalania ognia (około 13 000 lat p.n.e.). Z czasem zaczął wymyślać nowe przedmioty, opracowywał technologie ich wytwarzania. Niektóre wynalazki przyczyniały się do polepszenia jakości życia, inne zagrażały bezpieczeństwu i życiu człowieka.

Dzisiejsza cywilizacja techniczna jest rezultatem działań wynalazców. Największy postęp techniczny miał miejsce w XIX wieku. W tym czasie nastąpiła większa specjalizacja nauki, powstały nowe dyscypliny naukowe, laboratoria i instytuty. Zdobycze techniki coraz szerzej były stosowane w gospodarce i życiu codziennym. Pojawiły się pierwsze urządzenia gospodarstwa domowego, rowery, samochody i tramwaje. Naukowcy zaczęli stosować coraz nowocześniejszą aparaturę, dzięki czemu dokonywali wnikliwych obserwacji na użytek prowadzonych badań. Praktyczne zastosowania zdobyczy technicznych sprzyjało rozwojowi nauki. Rozwój przemysłu wymusił poszukiwanie nowych źródeł energii.

Historia wskazuje, że zdobycze techniki można wykorzystywać w różnoraki sposób. Od człowieka jednak zależy, czy skorzysta z nich umiejętnie, tak aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych.

Każdy wynalazek powstaje etapami. Najpierw należy wykonać jego prototyp, aby się przekonać, czy będzie on działał i spełniał przypisane mu funkcje. Prototyp to pierwszy model, który buduje się, aby sprawdzić możliwości działania urządzenia docelowego. Jeżeli uda się zbudować prototyp, który spełnia oczekiwania, wynalazek może być produkowany na masową skalę. Jeśli prototyp nie jest udany, buduje się kolejne, aby uzyskać urządzenie spełniające stawiane mu wymagania.

 

Wynalazek  to nowe rozwiązanie techniczne lub naukowe, które nie zostało wynalezione wcześniej i nie występowało w naturze.

 

Ćwiczenie 1.

Każda epoka ma swoje wynalazki. Korzystając z dostępnych źródeł (encyklopedii techniki, Internetu) przyporządkuj okresom w dziejach podane wynalazki. Uzupełnij tabelę.

silnik parowy, koło, samolot, narzędzia kamienne, pismo, mikroskop, krosno mechaniczne, kalendarz, rower, lampa naftowa, radio, komputer, drewniane oszczepy

 

EPOKA

 

WYNALAZEK
Okres prehistoryczny

 

starożytność

 

średniowiecze

 

XVI-XVIII wiek

 

XIX wiek

 

XX wiek

 

 

Ćwiczenie 2.

Ustal kolejność etapów powstawania wynalazku. Obok każdego z nich zapisz odpowiednią cyfrę (od 1 do 5). Uzasadnij swój wybór.

realizacja wynalazku
pomysł
przygotowanie prototypu
potrzeba
utrata ważności

 

Aby chronić wynalazki i wynalazców jako ich pomysłodawców, stosuje się patenty. Patent zawiera opis wynalazku, konieczne rysunki oraz zastrzeżenia patentowe uściślające, kto może zawodowo korzystać z wynalazku i czerpać z niego korzyści. Po około 20 latach patent wygasa, a wynalazek staje się własnością publiczną. W Polsce twórcy i współtwórcy wynalazków są chronieni prawem autorskim.

Patent to dokument, który zapewnia wynalazcy wyłączne prawo do zarobkowego i zawodowego korzystania z wynalazku.

W Polsce patenty są udzielane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Są ważne na terenie całego kraju.

Ćwiczenie 3.

 Korzystając z dostępnych źródeł (encyklopedii techniki, Internetu), wypisz polskich wynalazców, którzy, twoim zdaniem, mieli największy wkład w rozwój techniki. Krótko uzasadnij swój wybór.

 

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kochani dzisiaj przesyłam Wam link do ćwiczeń w domu z Moniką Kołakowską. Nie potrzeba żadnych przyrządów, tylko kawałek podłogi. Wierzę, że dacie radę wykonać cały trening.

Przypominam również o aplikacjach internetowych, o których już rozmawialiśmy. Idąc z rodzicami do lasu, albo w góry (zawsze tam, gdzie nie ma dużych skupisk ludzi) pamiętajcie o ENDOMONDO, a po powrocie do szkoły sprawdzimy, kto ile km zrobił.

Pozdrawiam serdecznie

dla młodszych 🙂

 • RELIGIA

dla młodszych:

na stronie https://youtu.be/CkeP3Npgspc  codziennie od poniedziałku do piątku w godz.11.00 -12.30 są prowadzone specjalne zajęcia dla dzieci najmłodszych: „Mocni w Duchu”;

dla klasy PP  PREZENTACJA O ŚWIĘTYM JÓZEFIE