JAKBY W SZKOLE – ĆWICZENIA I KARTY PRACY

KARTY PRACY I ĆWICZENIA:

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KREATYWNE

HISTORIA
Strona internetowa – ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/dla_ucznia
Na stronie do obejrzenia film „Niezwyciężeni”
Na stronie do obejrzenia komiksy o II wojnie światowej
www.youtube.com – IPNtv Warszawa. Antek Srebrny – Obrona Grodna 1939 r., IPNtv Warszawa. Antek Srebrny – Bitwa pod Monte Cassino 1944 r.
WOS
Filmy
-ogrodnik
-florysta
-kucharz
-cukiernik

RELIGIA

  • DLA MŁODSZYCH

  • DLA STARSZYCH

EDUKACJA INFORMATYCZNA I INFORMATYKA

Przypominam:

  • dostosuj swoje stanowisko pracy
  • po  30 minutach pracy z użyciem komputera wymagana jest przerwa (relaksacja i rozluźnienie mięśni).

MATEMATYKA

 

Matematyka klasa 5

Temat : Zapisywanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się zapisywać ułamki dziesiętne.

 

Wejdź na stronę „zdalne lekcje” portal Gov.pl

Na stronie wejdź w zakładkę: szkoła podstawowa .

Wybierz klasę 5 i przedmiot matematyka lekcja 1

Zapoznaj się z materiałami interaktywnymi dostępnymi na stronie.

Na stronie MATZOO.pl rozwiązuj zadania dla klasy 5 – Ułamki dziesiętne.

  1. Zmień na złotówki, 3. Zmień na metry, 4. Zmień na kilogramy.

 

Matematyka klasa 6

Temat:  Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Na tej lekcji nauczę się zapisywać informacje w postaci wyrażeń algebraicznych.

 

Obejrzyj na YouTube  filmy „Wyrażenia algebraiczne- wprowadzenie# 1”  Pi-stacja  oraz „Zapisywanie wyrażeń algebraicznych”  MatMag.pl

Na stronie MATZOO.pl rozwiązuj zadania dla klasy 6 – Wyrażenia algebraiczne.

1.Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.