XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

27 września odbył się w naszej placówce XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy                       o Zdrowiu. Głównym celem imprezy jest poszerzanie świadomości zdrowotnej                       i  promowanie zdrowego stylu życia. Do konkursowych zmagań przystąpiło dziesięć drużyn, w tym po raz pierwszy drużyna rodziców. Pięcioosobowe zespoły miały do wykonania  niełatwe zadania, m. in. rozwiązanie testu wiedzy, przedstawienie procesu recyklingu. Znajomość zasad  bezpiecznego korzystania z sieci oraz prawidłowego spakowania się do szkoły również nie sprawiły uczestnikom większych problemów. Każda z drużyn przygotowała  i  zaprezentowała reklamę dotyczącą  zdrowych nawyków              w szkole. Uczestnicy ze wszystkimi konkurencjami poradzili sobie doskonale. Wykazali się dużymi umiejętnościami i  wiedzą na temat zdrowia, bezpieczeństwa, profilaktyki, ekologii. Wszystko bacznie obserwowało i  oceniało jury konkursu. Zdobywcami głównej nagrody i pucharu zostali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, drugie miejsce przypadło uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dzierżoniowie, trzecie miejsce zajęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej.

Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu z Powiatu Dzierżoniowskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.