SOWIOGÓRSCY TURYŚCI

„Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja” to projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej. Założeniami tego zadania było poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych najbliższego otoczenia, a dokładnie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. W ramach projektu dziesięcioro uczniów, wraz z opiekunami, wybrało się na dwudniową wycieczkę w Góry Sowie. Miejsce nieodległe, ale jak się okazało mało znane, dlatego też młodzi turyści z dużym zaciekawieniem wyruszyli w drogę. Pierwszego dnia, wędrując częścią szlaku im. Mieczysława Orłowicza, zdobyli najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę, drugiego przemierzyli trasę z Przełęczy Jugowskiej przez Trzy Buki do Leśnego Dworku w Bielawie. Wędrując poznawali zasady poruszania się szlakami turystycznymi, kulturę górską, odczytywali informacje znajdujące się na tablicach i znakach, na szczycie Wielkiej Sowy poznali historię wieży widokowej. Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gór Sowich dawało wiele możliwości do nauki, zabawy, zdobywania nowych sprawności. Uczniowie poznawali leśną roślinność przy pomocy aplikacji Obiektyw Google, pokonywali naturalny tor przeszkód, wykonywali prace plastyczne i zdjęcia, utrwalając na nich piękno górskich pejzaży. Za wykonane zadania podopieczni otrzymywali punkty, aby zdobyć order „Sowiogórskiego Turysty”. Dużą atrakcją dla wielu uczestników był nocleg w schronisku górskim „Zygmuntówka”. Uczniowie z zainteresowaniem poznali historię tego przedwojennego schroniska oraz zasady w nim obowiązujące. Wycieczka była okazją do promowania aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz rozwijania samodzielności podopiecznych. Kilka sowiogórskich szlaków już przeszliśmy, reszta na nas czeka.

Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kontynuacja” realizowany był ze środków finansowych pozyskanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.