BIAŁY ORZEŁ – NASZA DUMA

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszej placówki wzięli udział w zorganizowanym przez Kancelarię Senatu ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”. Z tej okazji, 20 czerwca 2018 roku, gościliśmy w naszej szkole Pana Aleksandra Szweda – senatora RP, który wręczył wyróżnienia naszym uczniom.

„TRZYMAJ SIĘ PROSTO”

Dzień prawidłowo spakowanego tornistra Według Centralnego Instytutu Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ciężar szkolnego plecaka nie powinien przekraczać 10 – 15% masy ciała ucznia. Przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję ważenia plecaków, aby uświadomić zagrożenia wynikające z noszenia zbyt ciężkiego tornistra. Przeprowadziliśmy również krótki instruktaż jak należy nosić prawidłowo plecak. Problem jest ważny i absolutnie nie…Continue reading „TRZYMAJ SIĘ PROSTO”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest Prezes…Continue reading KLAUZULA INFORMACYJNA