Z WIZYTĄ W DPS NIEMCZA

Dnia 31.01.2018 roku  odwiedziliśmy  podopiecznych DPS Niemcza, aby wręczyć im własnoręcznie wykonane laurki. Wizyty u zaprzyjaźnionych babć  i dziadków są dla nas niezwykle pouczające. Mieszkańcy niemczańskiego domu  czekają na nasze przybycie, opowiadają ciekawe historie ze swojego życia, pokazują zdjęcia i pamiętniki z lat młodości. Bardzo lubimy słuchać  opowiadań, porównywać je do naszych czasów. Tym razem byliśmy ciekawi w co ubierały się dziewczęta na karnawał i jak wyglądały potańcówki. Zawsze odliczamy dni do tych wzruszających  spotkań, dlatego bardzo się ucieszyliśmy, że 06.02.2018 roku nadarzyła się taka okazja: międzypokoleniowe warsztaty zimowe. Wspólnie ozdobiliśmy  wazony techniką decoupage. Oprócz miłych chwil przy herbacie, spotkania te rozwijają u naszych wychowanków szacunek do osób starszych, uczą empatii i promują angażowanie się w wolontariat. Dzieci lepiej rozumieją przemijanie czasu oraz poznają problemy osób starszych i samotnych.