VIII MAŁY FESTIWAL „TY I JA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Od 16 lat, w Koszalinie, odbywa się Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. Imprezami towarzyszącymi temu wydarzeniu są Małe Festiwale Ty i Ja. Ich celem jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez sztukę filmową, muzykę, taniec.

6 września 2019 roku, już po raz ósmy, Piława Górna znalazła się w gronie miejsc na mapie Polski, gdzie prezentowano filmy dotyczące tematyki niepełnosprawności i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Organizatorami Małego Festiwalu Ty i Ja byli: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, działający przy nim Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej. Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu brzmiało „Praca – życie – scenariusz dla każdego”. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Sala Miejskiego Ośrodka Kultury wypełniona była do ostatniego miejsca, a publiczność mogła obejrzeć cztery filmy: Niebo bez gwiazd, Podróż do cudotwórcy, Wszechwidzący, The Unlimitrd Hause of Krip.

W przerwach między blokami filmowymi swoje zdolności taneczne i wokalne zaprezentowali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Starosta Dzierżoniowski Pan Grzegorz Kosowski i Burmistrz Piławy Górnej Pan Krzysztof Chudyk.