VII MAŁY FESTIWAL „TY I JA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Jednym z nieodłącznych wydarzeń w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego  „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie są, odbywające się równolegle,  Małe Festiwale Filmowe „Ty i Ja”. Celem ich jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez sztukę filmową.

 6 września 2018 roku już po raz siódmy prezentacja festiwalowych filmów odbyła się w Piławie Górnej. Organizatorami Małego Festiwalu Ty i Ja byli: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, funkcjonujący przy nim Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej. Motywem przewodnim Festiwalu była rodzina, a jego hasło brzmiało „Rodzina bez retuszu”. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć sześć filmów: Dwa światy, Na szczęście, Oko Minotaura, Zabrudzone róże; Luis,Luis, Niebo jest wszędzie niebieskie.

W przerwach między blokami  filmowymi swoje zdolności taneczne i wokalne zaprezentowali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Starosta Dzierżoniowski Pan Janusz Guzdek i Burmistrz Piławy Górnej Pani  Zuzanna Bielawska.