VI Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów z Polski i Czech

W dniach 17-18.03.2023 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów „OK i inne metody wspierające pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną”.         W spotkaniu udział wzięli:   pan Andrzej Bolisęga – wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego, pani Danuta Zaręba – dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej,  przedstawiciele Zakladni Skola Lanskroun w Czechach, przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 4  w Sosnowcu, pani Izabela Jaskółka – Turek przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej, która była moderatorem spotkania oraz przedstawiciele organizatora konferencji – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego. Uczestnicy  zaprezentowali dobre praktyki i nowoczesne formy terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną m.in. praktyki logopedyczne, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w pedagogice specjalnej, sprawnościowe ocenianie kształtujące, zumbe, ocenianie kształtujące. Organizatorzy zaprezentowali gościom profesjonalne pokazy zajęć w nowocześnie wyposażonych pracowniach do terapii RSA Biofeedback, integracji sensorycznej, Laboratorium Przyszłości oraz klasie montesoriańskiej, sali rehabilitacyjnej i sali z podłogą interaktywną. Uroczystym akcentem konferencji było uzyskanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej certyfikatu i tytułu Szkoły Uczącej się. Placówka w latach 2021-2023 uczestniczyła w działaniu realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności Całościowy Rozwój Szkoły etap podstawowy (CRS1), w ramach programu „Szkoła Ucząca się”. Zostało potwierdzone, że dyrekcja i grono pedagogiczne w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie I i III strategii oceniania kształtującego oraz współpracy nauczycieli w tym zakresie. Wydarzenie, było tak zaprojektowane, aby każdy miał czas na refleksję, udzielenie i otrzymanie  informacji zwrotnej, wymianę doświadczeń podczas swobodnych rozmów. Dużo radości sprawiło uczestnikom wspólne odtańczenie belgijki i uroczysta kolacja, gdzie zacieśniano więzi przyjacielskie pomiędzy specjalistami z Polski i Czech.