SZKOŁA PAMIĘTA

Rok 2019 jest rokiem ważnych dla Polski  wydarzeń historycznych  m. in. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej  i  75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy włączył się w akcję organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, podejmując działania upamiętniające osoby, miejsca i wydarzenia, które wywarły wpływ na historię naszego kraju, regionu, społeczności.

Koniec października i początek listopada to dobra okazja, aby uczcić pamięć bohaterów wolności oraz miejsca ważne dla historii lokalnej, ale ostawy patriotyczne i obywatelskie kształtowane są u uczniów placówki przez cały rok.

Oto działania przeprowadzone,  przez uczniów wraz z nauczycielami, w bieżącym roku szkolnym:

– uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wspólnym zaśpiewaniem hymnu narodowego (2 września);

– przybliżenie wydarzeń historycznych umieszczonych na tablicach Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie, zapalenie zniczy;

– zapalenia zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II w Dzierżoniowie, w ramach projektu „Depczemy Świętemu po piętach”;

– wykonanie gazetki tematycznej dotyczącej osób, które zapisały się w naszej historii: ks. Jan Twardowski, Jan Paweł II, Maria i Lech Kaczyńscy, Stanisław Moniuszko; odwoływanie się do słów naszego patrona „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”;

– odwiedziny lokalnych miejsc pamięci, zapalenie zniczy na  cmentarzu Braci Morawskich i pod pomnikiem Sybiraka w Piławie Górnej, a także na cmentarzu komunalnym w Dzierżoniowie, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający ofiary wojny;

– wykonanie gazetki okolicznościowej poświęconej osobom zasłużonym dla Polski i społeczności lokalnej.