SPOTKANIE Z POEZJĄ KS. JANA TWARDOWSKIEGO

18 stycznia przypada rocznica śmierci patrona naszej szkoły, księdza Jana Twardowskiego. Z tej okazji, każdego roku, społeczność szkolna upamiętnia księdza Jana. Tegoroczne spotkanie z twórczością Jana Twardowskiego odbyło się pod hasłem Zachwyt nad człowiekiem. Ksiądz Twardowski o człowieku mówi w sposób prosty, nie poucza, nie prawi kazań. Akceptuje go takim, jakim jest. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o postaci księdza Jana, prezentowali jego poezję, słuchali utworów muzycznych, których teksty zaczerpnięte zostały z wierszy poety. Wsłuchując się w jego dzieła, wszyscy mogliśmy przekonać się, że ksiądz Jan był urzeczony światem ludzi.