„PRZYRODA – POZNAJEMY, LUBIMY, CHRONIMY”

W trakcie realizacji projektu ekologicznego „Przyroda – poznajemy, lubimy, chronimy” nasi uczniowie poszerzali i utrwalali swoją wiedzę na temat zwierząt, ich trybu życia, a także sposobów opieki nad nimi. Dzięki zdobytym wiadomościom, grupa dziewcząt zredagowała ulotkę na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi. Przygotowane ulotki dzieci z grup wychowawczych rozdały mieszkańcom Piławy Górnej. Celem akcji było propagowanie wiedzy na temat pozytywnych postaw wobec zwierząt.