PODWÓJNE ŚWIĘTO

Dnia 11 października odbyła się uroczystość „Przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej” połączona z „Dniem Edukacji Narodowej.”

Nowi uczniowie obejrzeli przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki program artystyczny, a także przeszli szereg zadań i konkurencji sprawdzających ich umiejętności, które pozwoliły na przyjęcie ich do grona uczniów naszej placówki.

 „ Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas

Z tej okazji przyrzekamy że się bardzo postaramy

pilnie świat poznawać, dobry przykład innym dawać

być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę.”

Po wybrzmieniu tych słów Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania.

„Gdybyśmy mogli przeszukać świat

i zobaczyć jak ten dzień powstaje

i wyłania się z otchłani wieków,

zrozumielibyśmy wtedy wartość

jednego dni podarowanego człowiekowi”

Tymi słowami rozpoczęła się następna część uroczystości – „Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie w krótkim przedstawieniu zaprezentowali program artystyczny,

w którym nie zabrakło śpiewu i tańca i humoru.

Pani Dyrektor odczytała list z życzeniami od posłów na Sejm oraz złożyła wszystkim pracownikom podziękowania za trud i owocną pracę.