OTWARCIE ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ

W dniu 22 czerwca 2021 odbyło się otwarcie ścieżki sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.

Ścieżka sensoryczna to pewnego rodzaju tor przeszkód, którego funkcją jest stymulowanie zmysłu dotyku. Pośrednio wpływa on korzystnie na rozwijanie innych umiejętności, a co najważniejsze – jest świetną zabawą. By pobudzać receptory dotykowe znajdujące się w stopie lub dłoniach jest wykonana z różnego rodzaju faktur i elementów. Chodzący po zróżnicowanych materiałach doznaje przyjemnych dla niego, a czasem mniej przyjemnych wrażeń dotykowych.

Oprócz zmysłu dotyku, zabawy na ścieżce sensorycznej wpływają na sprawność motoryczną, równowagę i koordynację wzrokowo – ruchową.

Prawidłowy rozwój wszystkich zmysłów i ich współdziałanie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie uczenia się i nabywania wielu podstawowych i ważnych umiejętności – od samodzielnego stania, chodzenia do mówienia, pisania i czytania.

W otwarciu ścieżki uczestniczył

Pan Andrzej Bolisęga – Wicestarosta Dzierżoniowski,

Pan Marek Geciów – Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie,

Pan Łukasz Zamerski – wychowawca w Areszcie Śledczym

oraz wszyscy uczniowie, uczestnicy WTZ i pracownicy placówki.

Pogoda sprzyjała temu, by wszyscy uczniowie, uczestnicy WTZ mogli po raz pierwszy przejść ścieżkę. Pod koniec imprezy mogliśmy również wpłynąć na zmysł węchu i smaku spożywając grillowane kiełbaski.