NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE DO TERAPII UCZNIÓW

Stowarzyszenie Podróż w dorosłe życie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego otrzymało od firmy Henkel Polska Operations sp. z o.o., jako darowiznę, środki finansowe na utworzenie ścianek sensorycznych w placówce. Dzięki otrzymanej dotacji powstały trzy ścianki sensoryczne na korytarzach każdego piętra. Dzieci z zaciekawieniem podchodzą i korzystają z elementów nowych pomocy. Zajęcia terapeutyczne prowadzone z ich użyciem rozwijają u uczniów percepcję wzrokową, słuchową, wyobraźnię i spostrzegawczość oraz dają możliwość ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci. Wykorzystanie elementów ścianek sensorycznych zapewnia rozwój na wielu płaszczyznach, bez względu na wiek. Atrakcyjne pomoce opierają się na samodzielnym działaniu i pomagają w terapii.