MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ

W dniach 13 – 17 września braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji NASZA ZIEMIA – „Sprzątanie Świata”. Ze względu na pandemię nasza akcja wyglądała nieco inaczej niż zwykle. Przez cały tydzień w szczególny sposób kształtowaliśmy właściwe postawy wobec środowiska naturalnego. Wszystkie klasy i grupy – od najmłodszych do najstarszych udały się do parku i przynależnych do placówki terenów zielonych pozbierać śmieci. Odpady zostały podzielone i wrzucone do odpowiednich kontenerów. Segregacja nie sprawiła uczniom większych problemów.