KAMPANIA „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS – IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

Nasza szkoła 25.11.2019 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii społecznej pt. IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.

Celem kampanii jest:

– przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci,

– wzmacnianie więzi rodzinnych,

– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,

– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

W projekcie udział wzięli uczniowie, wychowankowie grup wychowawczych, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, pracownicy placówki, rodzice. Już  pierwszego dnia na korytarzach pojawiły się plakaty informujące o realizacji ogólnopolskiej akcji społecznej w naszej szkole oraz ogłoszenia o zadaniach do zrealizowania.

W ramach kampanii zostały zrealizowane następujące zadania:

  • ułożenie życzeń do kartek,
  • pisanie kartek świątecznych, adresowanie ich,
  • wyszukiwanie adresów instytucji, w których mieszkają osoby samotne,
  • zorganizowanie wspólnego wypisywania kartek świątecznych przesłanych przez Fundację Dbam o mój z@sięg, adresowanie ich,
  • wyjście na pocztę, wysłanie kartek,
  • rozdawanie kartek mieszkańcom Piławy Górnej.

Ponadto wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci
„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. Uczniowie samodzielni wykonali kartki świąteczne według własnego pomysłu.

Udział w kampanii sprawił wiele radości tym małym i dużym.