INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU PLACÓWKI

Informacja o funkcjonowaniu

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej w okresie zawieszenia zajęć tj. od 16.03.2020 r.:

  1. placówka czynna jest w godzinach od 700 do 1500,
  2. budynek placówki jest zamknięty dla osób z zewnątrz, ale funkcjonuje domofon,
  3. kontakt z placówką poprzez numer telefonu: 074 837 12 46 oraz e-mail: soswpilawa@interia.pl,
  4. zdalne nauczanie odbywa się m. in. drogą mailową, telefonicznie, poprzez portale społecznościowe oraz stronę internetową ośrodka w zakładce:     „ZDALNE NAUCZANIE/MARZEC 2020
  5. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla społeczności szkolnej zapewniamy codziennie, tj. od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 662 094 615 w godzinach:

 pedagog od  godz. 1000 do godz. 1100,

psycholog od godz. 1300 do godz. 1400.