„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W naszej szkole od 01.12 do 10.12.2021 roku realizowana była ogólnopolska kampania społeczna pt. Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj. Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna.

W ramach kampanii zostały zrealizowane następujące zadania: ułożenie życzeń do kartek, pisanie kartek świątecznych, samodzielne wykonywanie kartek bożonarodzeniowych, adresowanie ich, wyjście na pocztę, wysłanie kartek, rozdawanie kartek mieszkańcom Piławy Górnej.

Poprzez udział w tej kampanii chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zachęcić, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.