DZIEŃ PATRIOTY I PATRIOTKI XXI WIEKU.

Dnia 16 listopada 2017 roku, odbył się w naszej szkole Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. Uroczystość była podsumowaniem działań w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Szkoła Tolerancji. Data imprezy -16 listopada – Światowy Dzień Tolerancji –  nie była przypadkowa. Organizatorzy programu, przy pomocy warsztatów i zajęć, prowadzonych przez nauczycieli w całej Polsce,  chcieli wskazać uczniom alternatywę dla patriotyzmu krwi i ziemi, której hasłami są : odpowiedzialność, równość, dialog i zaangażowanie społeczne. Nasi podopieczni, po krótkim wstępie nauczyciela o  patriotyzmie, pracowali w grupach nad zagadnieniami  : patriota jest przyjacielem zwierząt i szanuje przyrodę, kieruje się wartościami, jest zaangażowany,  dumny z osiągnięć Polaków, stosuje zasadę fair play w życiu i sporcie, promuje Polskę w świecie, zna i szanuje symbole narodowe. Prezentacja prac na forum społeczności szkolnej, pozwoliła uczniom uporządkować zdobyte informacje i lepiej je zapamiętać. Na zakończenie warsztatów wychowankowie losowali kolorowe kartki, zamykali oczy, a prowadzący opowiadał co oznacza każdy kolor. Żółty: łany zbóż, pachnący chleb, majowy rzepak, miód, piasek na plaży; czerwony: szum na stadionie, kibice się podnoszą, chwila napięcia, Robert Lewandowski strzela gola, wszyscy się cieszą i śpiewają hymn narodowy; zielony: szumiący las, zapach choinki, jabłka z sadu; niebieski: Wisła – królowa rzek, niebo, Morze Bałtyckie; pomarańczowy: zachodzące słońce, złota, polska jesień, góry.  Celem ćwiczenia było ukazanie piękna Polski, wyjaśnienie uczniom, że dzięki kolorom świat jest różnorodny i ciekawy, a my Polacy jesteśmy tolerancyjni i otwarci.