BEZPIECZNY  DOLNOŚLĄZAK

W roku szkolnym 2022/23  nasza szkoła uczestniczy w Programie ,,Bezpieczny  Dolnoślązak” pod tytułem: „Trzy kroki do bezpieczeństwa”.

Organizatorem programu jest:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizatorem programu jest:
Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Partnerami programu są:
– Wojewoda Dolnośląski,
– Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
– Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
– Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
– Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
– Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
– Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
– Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
– Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
– Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
– Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
– Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
– Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
– Związek Banków Polskich.

Patronat medialny i naukowy pełnią:
– Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
– TVP Wrocław.

Nasz  Projekt edukacyjny w ramach Programu :Bezpieczny Dolnoślązak” został zatytułowany: „Trzy kroki do bezpieczeństwa”.

Wybrane przez nas obszary realizacji programu:

 1. Bezpieczne zachowania w górach.
 2.  Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych).
 3. Bezpieczeństwo w internecie.

Cele programu:

Kształtowanie nawyków oraz bezpiecznych zachowań służących ochronie w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych) zgodnie ze zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.  

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych).
 2. Kształtowanie podstawowych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 3. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu.
 4. Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach.
 5. Promowanie zasad bezpiecznej turystyki górskiej.
 6. Propagowanie reguł dotyczących ubioru i ekwipunku niezbędnego podczas wypraw górskich.
 7. Uświadamianie niebezpieczeństw z jakimi można spotkać się w górach.
 8. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 9. Zapoznanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online.
 10. Promowanie pozytywnego wykorzystywania internetu wśród wszystkich użytkowników sieci.

Udział w Programie jest nieodpłatny.